Wadgids.NL

Wadlooptochten
2020


Oversteken

     1. Naar Ameland
     2. Ameland - Holwerd
     3. Schiermonnikoog XL
     4. Brakzand - Sch'oog
     5. Engelsmanplaat v.v.
     6. Engelsmanplaat + boot
     7. Rottumeroog
     8. Simonszand Easy
 

Wadzwerftochten

     9. Noordpolderzijl Gn.
   10. Paesens Moddergat Fr.
   11. Vanaf Schiermonnikoog
   12. Vanaf Ameland
   13. Winterzwerftochten
 

Speciale tochten

   14. Duitsland
   15. Grenspaal Dollard
   16. Voor getrainde groepen
 
 
 
 
 
 
   

Zomerwadlooptochten

16 april - 31 oktober

Voor de eerste keer ?
Kies voor de Zwerftocht bij Noordpolderzijl als kennismaking met het wadlopen.
Voor een iets zwaardere wadlooptocht: Lauwersoog - Brakzand - Schiermonnikoog.
Voor een sportieve wadlooptocht: Holwerd - Ameland of Ameland - Holwerd.

Verder kunnen de volgende wadlooptochten worden georganiseerd.

Op onderstaande kaart staan de routes aangegeven.
De rode lijnen zijn de wadlooptochten naar de eilanden.
De zwarte driehoeken zijn wadloopzwerftochten.
Klik op de kaart voor meer informatie over de route of lees hieronder verder.


De wadlooptochten van Wadgids.NL


Het aantal sterren geeft de zwaarte van de tocht aan:

* Eén ster: dit zijn de wadloopzwerftochten, deelname is mogelijk van 10 - 75 jaar.

** Twee sterren: Dit zijn de tochten naar Ameland, Engelsmanplaat v.v., Rottumeroog en Simonszand en de tocht Lauwersoog - Brakzand - Schiermonnikoog.
Deelname is mogelijk vanaf 14 jaar en met een lengte van tenminste 1.65 m.
Ouder dan 70 jaar? Deelname alleen na overleg.

*** Drie sterren: Dit is de oversteek naar Schiermonnikoog (17 km) en de tocht Wierum - Rif van Engelsmanplaat v.v. (15 km).
Deelname is alleen mogelijk als eerder een wadlooptocht is gemaakt en na overleg met de gids.
Deelname is mogelijk vanaf 14 jaar en met een lengte van tenminste 1.65 m.
Ouder dan 70 jaar? Deelname alleen na overleg.

**** Tochten met vier sterren zijn zware wadlooptochten, bv. Holwerd-Ameland v.v. (22 km). We lopen de hele tocht in een flink tempo. Deze tochten zijn geschikt voor zeer sportieve deelnemers met wadloopervaring. Zie verder de toelichting bij deze wadlooptochten.

1. WADLOOPOVERSTEKEN  

1. NAAR AMELAND  **


Wadlooproute naar Ameland

Ongeveer 11 km wadlopen. Startpunt is de veerdam van Holwerd (hier vertrekt ook de veerboot naar Ameland). De eerste kilometers gaan in oostelijke richting voor de kwelderwerken langs. Dan begint de eigenlijke oversteek: eerst een slikveld, later afwisselend watervlaktes, geulen, mosselbanken en zandbanken.
Aankomst op Ameland na drie uur en een kwartier lopen bij de Kooiduinen.

Twee kilometer van de aankomstplek ligt de Kooiplaats, totale duur van de tocht zodoende ca. 4 uren.
Op de Kooiplaats kunnen schoenen en benen worden schoongespoeld en kan een taxibusje of fietsen worden geregeld voor vervoer naar Nes of veerboot.
We adviseren graag over lunch, diner, koffie e.d. op Ameland.

In verband met het zware slik de laatste kilometers richting Kooiplaats lopen we zo veel mogelijk naar het Oerderduin van Ameland. Dat maakt de tocht op het einde veel minder zwaar. En van het Oerderduin lopend naar het strand, ca. 1.5 km lopen. Op het strand kan een tractor met aanhangwagen vervoer verzorgen naar Buren aan Zee of Nes aan Zee.

De terugreis gaat per veerboot naar Holwerd, op dezelfde dag of als u wilt op een andere dag, dat is uiteraard vrij.
Dienstregeling veerboot Ameland-Holwerd
De veerboot hoeft niet en kan niet worden gereserveerd.
Duur overvaart ca. 45 minuten.

Zie voor de vertrektijden van de wadlooptochten het Vertrektijdenschema.


2. AMELAND - HOLWERD  **


Pauze halwerwege wadlooptocht Ameland-Holwerd

In omgekeerde richting is de tocht ook mogelijk, dus van Ameland naar Holwerd. Er wordt gestart op de Kooiplaats van Ameland, aankomst op de veerdam van Holwerd. Ca. 13 km lopen, ruim 4 uur onderweg.

In verband met het vrij zware slik de eerste 700 meter vanaf Ameland kan deze tocht alleen worden georganiseerd voor sportieve groepen. Je hebt er niks aan als na enkele honderden meters lopen een aantal deelnemers al terug moet naar Ameland omdat het slik voor hen te zwaar is.

De oversteek Ameland-Holwerd wordt weinig gelopen, de rust onderweg is wel verzekerd.

Zie voor de vertrektijden het Vertrektijdenschema.


3. SCHIERMONNIKOOG XL   ***


Wadlooproute vaste wal-Schiermonnikoog en Brakzand-Schiermonnikoog

Een lange, zware wadlooptocht. Een goede conditie is beslist vereist!
Totaal 17 km lopen, ca. 5 uur onderweg. Verzameld wordt in Lauwersoog. Met de auto's wordt gezamenlijk naar de Groninger zeedijk ten noorden van Kloosterburen gereden. Daar start de wadlooptocht.

De kwelder voor de Groninger zeedijk is breed. Het kustdal staat meestal nog onder water. Het slik is hier plaatselijk erg zwaar. Twee keer wordt een vaargeul gepasseerd, daarna volgen nog diverse andere geulen. De rest van de tocht gaat over droogstaande, plaatselijk licht slikkige wadplaten. De laatste 6 km van de tocht loopt gemakkelijk over een harde zandbodem.
Aankomst op Schiermonnikoog bij de veerdam, buiten het vogelbroedseizoen ook mogelijk bij de Kobbeduinen of het Willemsduin.

De terugreis gaat per veerboot naar Lauwersoog, op dezelfde dag of als u wilt op een andere dag, dat is uiteraard vrij.
Dienstregeling veerboot Schiermonnikoog-Lauwersoog
De veerboot hoeft niet en kan niet worden gereserveerd.
Duur overvaart ca. 45 minuten.

In omgekeerde richting is de tocht ook mogelijk, dus van Schiermonnikoog naar het vasteland. Deze tocht wordt weinig gelopen, de rust onderweg is verzekerd.

Omdat de tocht naar of van Schiermonnikoog zwaar is, staat inschrijving alleen open voor deelnemers

  • die tenminste 1 x een andere wadlooptocht hebben gemaakt,
    bv. een Zwerftocht of Ameland
  • lengte tenminste 1.65 m
  • leeftijd minimaal 14 jaar en maximaal 65 jaar
Gelukkig is er voor deelnemers die niet aan deze criteria voldoen de veel lichtere tocht naar Schiermonnikoog via de Brakzand, zie tocht no. 4.

Zie voor de vertrektijden van de wadlooptochten het Vertrektijdenschema.


4. SCHIERMONNIKOOG Easy:  **
    Via de Brakzand naar SCHIERMONNIKOOG


De Ecolution zet wadlopers af op het Brakzand, 22 okt. 2015. Foto Kees Wevers

De wadlooptocht naar Schiermonnikoog kan aanmerkelijk worden ingekort door met een boot vanuit Lauwersoog naar de zandbank Brakzand te varen en daar de wadlooptocht te starten. Deze tocht naar Schiermonnikoog is ca. 11 km lang en niet erg zwaar. Geschikt voor iedereen tussen 14 en 70 jaar die gezond is en niet corpulent. Duur van de tocht per boot naar de Brakzand ongeveer 15 minuten en duur van de wadlooptocht ongeveer 3.5 uur.
Aankomst op Schiermonnikoog bij de veerdam, buiten het vogelbroedseizoen ook mogelijk bij de Kobbeduinen of het Willemsduin.

De terugreis gaat per veerboot naar Lauwersoog, op dezelfde dag of als u wilt op een andere dag, dat is uiteraard vrij.
Dienstregeling veerboot Schiermonnikoog-Lauwersoog
De veerboot hoeft niet en kan niet worden gereserveerd.
Duur overvaart ca. 45 minuten.

Zie voor de vertrektijden van de wadlooptocht het Vertrektijdenschema.


5. ENGELSMANPLAAT v.v. **
   of HET RIF v.v.  ***


Kaap Engelsmanplaat, gebouwd 11 juli 2007

Tochten vanuit Wierum (Fr), 14 resp. 16 km lang, ca. vier uur lopen.
Op de heenweg staat het wad nog ondiep onder water. De vaargeul kan een meter diep zijn. De bodem is over het geheel genomen vrij goed begaanbaar. Alleen aan het begin en aan het einde van de tocht gaan we even stevig door het slik. En eveneens in de buurt van de vaargeul.

Op Engelsmanplaat of Het Rif pauze. Van mei tot en met september wonen er vogelwachters op Engelsmanplaat die de groep graag iets vertellen over het gebied en over hun werk.
De tocht eindigt waar hij begint, zodat onderweg alleen proviand en een reservetrui moet worden meegenomen.

Zie voor de vertrektijden het Vertrektijdenschema.


6. ENGELSMANPLAAT Easy:  *
    Enkele reis naar Engelsmanplaat, terug per boot


Ton WW 17 op het Wierumer Wad, richting Engelsmanplaat

Soms is een enkele reis van Wierum Fr. naar Engelsmanplaat mogelijk, waarna de groep op de plaat wordt opgehaald door een motorboot. En vervolgens naar Lauwersoog (vasteland) of Schiermonnikoog gebracht.

Of andersom: per boot van Lauwersoog of Schiermonnikoog naar Engelsmanplaat, daarna lopend naar het vasteland bij Wierum.
De wadlooptocht is ongeveer 8 km lang en duurt 2.5 uur.

Let op: Wadlopen van Schiermonnikoog naar Engelsmanplaat of andersom is niet mogelijk, het water tussen beide eilanden is veel te diep.

Zie voor de vertrektijden het Vertrektijdenschema.


7. NAAR ROTTUMEROOG  **
    Op de terugweg zijn veel zeehonden te zien !


Grote Kaap van Rottumeroog, bouwjaar 1883

Rottumeroog is de meest oostelijke van de Nederlandse Waddeneilanden en is onbewoond.
Verzameld wordt te Lauwersoog.
Met de auto's wordt gezamenlijk naar de startplaats ten noorden van Uithuizen gereden.

Volgt een afwisselende wadlooptocht, ca. 12 km lang en ongeveer 4 uur lopen. De tocht is niet erg zwaar.
Betreding van duinen en kwelder van Rottumeroog is niet toegestaan, we lopen wel over het Westerstrand, langs de voet van de duinen.
Vervoer terug per motorboot naar Lauwersoog, duur van de terugvaart ca. 4 uren. Onderweg zijn er op de oostzijde van Rottumerplaat altijd veel zeehonden te zien.

Let op: All-in duurt deze tocht ruim 12 uren.
Dwz. van Lauwersoog of Uithuizen rijden naar de zeedijk, wadlopen naar Rottumeroog, wachten tot de boot los komt van het zand, terugvaren naar Lauwersoog en vervoer terug naar Uithuizen of naar de zeedijk om de auto's weer op te halen.

Deze tocht kan voor groepen t/m 12 personen worden georganiseerd op diverse dagen in augustus, september en oktober.
Zie de Vertrektijdenschema's voor deze maanden.
Door samenwerking met anderen zijn er ieder jaar diverse mogelijkheden mee te lopen in een grotere groep. Zie het overzicht voor de mogelijkheden.


8. SIMONSZAND Easy **


Zeehonden op Simonszand

Simonszand ligt tussen Schiermonnikoog en Rottumerplaat. Het is een zandplaat, een 'stukje strand in zee'. Vrijwel altijd zijn er op Simonszand zeehonden te zien.
Verzameld wordt te Lauwersoog. Met de auto's wordt gezamenlijk naar de startplaats bij Pieterburen gereden.

De tocht is 11 km lang en niet erg zwaar. De laatste 500 m wordt per boot afgelegd. Daarna op Simonszand aan land en we vervolgen de tocht daar met een rondwandeling van enkele kilometers over Simonszand. Vrijwel altijd zijn er zeehonden te zien.

Deze tocht kan worden georganiseerd voor groepen van 20 - 35 pers. Voor kleinere of grotere groepen kan deze tocht niet worden georganiseerd.

Neem voor de vertrektijden contact met ons op, ze staan niet in het vertrektijdenschema.


DAGTOCHTEN
Alle wadloopoversteken kunnen met andere activiteiten worden uitgebreid tot een Dagtocht.

2. WADLOOPZWERFTOCHTEN

Wadloopzwerftochten beginnen op de vaste wal of op een eiland. Er wordt na een leerzame wandeling teruggekeerd op de plek waar werd gestart, meenemen van proviand en een reservetrui is voldoende.
Deze tochten zijn erg geschikt als kennismakingstocht met het wadlopen.


9. WADLOOPZWERFTOCHT OP HET GRONINGER WAD
    BIJ NOORDPOLDERZIJL Gn.  *


Noordpolderzijl Gn.

Wadzwerftocht van ca. 3 uur vanuit Noordpolderzijl, ten noorden van Warffum gelegen.
Met aandacht onderweg voor landschap, getij, bodemleven, vogels enz.
Soms is er een zeehond te zien. Leerzame en vermakelijke wadlooptocht!
De tocht kan ook sportief gelopen worden, dwz. in hoger tempo, met dieper water en meer slik. Afstand 7-10 km.

Zie voor de vertrektijden het Vertrektijdenschema.


10. EILANDER BULT: WADLOOPZWERFTOCHT OP HET FRIESE WAD
      BIJ PAESENS MODDERGAT Fr. *


Start wadzwerftocht bij Ternaard

Wadzwerftocht van 2.5 tot 3 uur vanuit Paesens Moddergat in een reliëfrijk gebied.
Met aandacht onderweg voor landschap, getij, bodemleven, vogels enz.
Soms zijn er zeehonden te zien. Afstand van de wadlooptocht 6-7 km.

Neem voor de vertrektijden contact met ons op, ze staan niet in het vertrektijdenschema.


11. WADLOOPZWERFTOCHT VANAF SCHIERMONNIKOOG*


Wadpierenhoopjes en -kuiltjes, Wad Schiermonnikoog 8 mei 2018
Foto Bernadette Hendriks

De tocht duurt 2.5 tot 3 uur, start op de dijk bij de veerdam van Schiermonnikoog en gaat in oostelijke richting. Betrekkelijk gemakkelijke tocht, want er ligt maar weinig slik. De terugtocht kan via het wad, buiten het broedseizoen ook over de kwelder.
Met aandacht onderweg voor landschap, getij, mosselbanken, oesters, kokkels, vogels enz. Soms zijn er zeehonden te zien. Afstand 6-8 km.

De wadlooptocht kan aanmerkelijk worden verlengd door vanaf de veerdam over het wad naar het Willemsduin op het oosten van het eiland te lopen. Na pauze wordt de terugtocht afgelegd over de kwelder (buiten het broedseizoen) of via het strand. Afstand ca. 15 km, duur ca. 5 uur.

Deze tocht kan niet in de maanden juli en augustus worden georganiseerd. Wel op diverse dagen in de periode september tot juni.

De wadzwerftochten vanaf Schiermonnikoog zijn voor groepen vanaf 6 personen, voor kleinere groepen hebben we geen mogelijkheden.

Neem voor de vertrektijden contact met ons op, ze staan niet in het vertrektijdenschema.


12. WADLOOPZWERFTOCHT VANAF AMELAND*

Zwerftocht van 2 uur vanaf de dijk tussen Ballum en Hollum op Ameland.
Lengte ca. 5-6 km, over meest goed begaanbaar terrein. Met aandacht onderweg voor landschap, getij, bodemleven, vogels enz. Soms zijn er zeehonden te zien. Ook ligt er een ijzeren scheepswrak.

De wadzwerftochten vanaf Ameland zijn voor groepen vanaf 8 personen, voor kleinere groepen hebben we geen mogelijkheden.

Neem voor de vertrektijden contact met ons op, ze staan niet in het vertrektijdenschema.


Amelander Wad 22 juni 2019 - Foto Annie Rekker-Zwart


13. LAARZENTOCHTEN IN HERFST EN WINTER  *

Van november tot april is het mogelijk wadloopzwerftochten te maken op laarzen en met een regenpak aan. Op hoog gelegen delen van het Groninger en Friese Wad (bv. bij Noordpolderzijl) of op het wad bij Ameland of Schiermonnikoog. Zeer rustig, warm en droog!

Winterse oversteken naar Ameland, Engelsmanplaat en Schiermonnikoog kunnen worden gemaakt in surfpak of duikpak.

Meer informatie over deze tochten is te vinden op de pagina Winterwadlooptochten.


DAGTOCHTEN
Alle wadloopoversteken kunnen met andere activiteiten worden uitgebreid tot een Dagtocht.

3. SPECIALE TOCHTEN  

14. WADLOOPTOCHTEN IN DUITSLAND  * / **

Een dag of een weekend naar het Duitse Waddengebied !
Oversteken zijn mogelijk naar Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog en Oldeoog.
Informeer naar de mogelijkheden !


15. NAAR DE GRENSPAAL IN DE DOLLARD **


Grenspaal 204 in de Dollard

Midden in de Dollard staat op de grens van Nederland en Duitsland de meest noordelijke grensmarkering van ons land. De paal is van hout en ziet er uit als een dukdalf. Voor sportieve groepen is de grenspaal vanaf het vasteland van de Dollard lopend bereikbaar.

Afstand van deze tocht naar de grenspaal op en neer is ca. 7 km, duur 2.5 uur.
De tocht is bedoeld voor deelnemers die in grenspalen, grenzen e.d. zijn geïnteresseerd.
Neem voor de vertrektijden contact met ons op.


16. LANGE TOCHTEN VOOR GETRAINDE GROEPEN  ****

Voor getrainde groepen die een lange wadlooptocht willen maken in een flink tempo, bv.

  • Ternaard - Ameland v.v. (18 km)
  • Lange Zwerftocht Groninger Wad (18 km)
  • Holwerd - Ameland v.v. (21 km).

Neem voor de vertrektijden contact met ons op.